Dr. Martin Meier

  • 3. DAN Ju-Jitsu
  • 2. DAN Goshin-Jitsu
  • 1. DAN Ju-Jutsu
  • 1. DAN Hanbo-Jitsu

 

          Kyu:   

  • 1. Kyu Aikido

 

Trainer

  • Prüferlizenz Goshin-Jitsu des IFAK
EXT:start/Resources/Private/Templates/silver_03.html