Ulrich Hartmann

 • 4. DAN Goshin-Jitsu
 • 3. DAN Hanbo-Jitsu
 • 1. DAN Ju-Jutsu
 • 1. DAN Ju-Jitsu
 • Ehrentitel -Renshi- des IFAK seit 2017

 

          Kyu:   

 • 2. Kyu Hanbo-Jutsu
 • 2. Kyu Judo
 • 4. Kyu Taiho-Jutsu
 • 8. Kyu Bo-Jutsu

 

Trainer

 • Übungsleiter -C- Lizenz
 • Präventionsberater Sport
 • IMAF Instructor
 • Prüferlizenz Goshin-Jitsu des IFAK
EXT:start/Resources/Private/Templates/silver_03.html